මල නොබැඳෙන වානේ වාත්තු

  • Stainless steel castings

    මල නොබැඳෙන වානේ වාත්තු

    විශ්වසනීය ද්‍රව්‍ය, නව තාක්‍ෂණය, උසස් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ දැඩි ලෙස ක්‍රියාවලි පාලනය කිරීම මගින් අපගේ නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. නිරවද්ය වාත්තු ක්ෂේත්රයේ එක් ප්රමුඛ සමාගමක් ලෙස, අපි පහත සඳහන් ද්රව්ය සමඟ නිෂ්පාදනය කරමු: GB (CHINA), ASTM (US), DIN (GERMANY), JIS (JAPAN): 304.304l, 316,316l, 410, cf8.cf3, cf8m, 1.4301,1,4303. A3 ...